Obróbka mechaniczna elementu stalowego, potrzebuje wykorzystania wielu technologii oraz specjalistycznych urządzeń. Jeszcze powszechniej zmieniana jest poprzez cięcie laserowe (https://ciecielaser.pl/), jakie zapewnia uzyskanie zadowalającego rezultatu, jedynie przy zastosowaniu jednego narzędzia. Jest to niewątpliwie najskuteczniejszy sposób w zestawieniu z cięciem strumieniem wody, lub płomieniem palnika i niewątpliwie technologiami tradycyjnymi. Po dokonaniu lasera artykuł nie potrzebuje dalszej obróbki, co stanowi dużą oszczędność czasu. Czemu też należałoby wykorzystywać tę technikę?

Jakie produkty można ciąć laserem?

Laser jest niezwykle dokładny, dzięki czemu można zastosować go do cięcia różnorodnych produktów. Cięcie laserem, jest jedynym sposobem na manipulowanie tak wieloma produktami. Można go zastosować do cięcia drzewa, materiałów, metalu, natomiast chociażby szkła oraz tworzyw syntetycznych. Należałoby wiedzieć, iż dzięki niemu można otrzymać oryginalny wzór, jakiego wycięcie w inny sposób byłoby po prostu niewykonalne. Nie ma zatem nic nadzwyczajnego w tymże, iż jeszcze więcej firm decyduje się na wykorzystanie z tego innowacyjnego sposobu na cięcie.

Formy cięcia laserem

Typ cięcia zależy od właściwości opracowywanego produktu. Rozróżniamy trzy formy cięcia: cięcie ze spalaniem produktu, cięcie z odparowaniem produktu, cięcie ze stapianiem oraz wdmuchiwaniem produktu. Cięcie poprzez wypalenie polega na tymże, iż produkt palony jest poprzez strumień tlenu oraz poprzez mieszankę gazów mających tlen. Cięcie przed odparowanie polega na odparowaniu produktu w atmosferze gazu obojętnego.

Do czego stosuje się cięcie laserowe?

Cięcie i wycinanie laserowe, to sposób dzisiejszej obróbki rozmaitych produktów. Przy zastosowaniu takiej oczywiście technologii można również spawać, oznaczać przedmioty, lub także drążyć luki czy wykonywać obróbki powierzchniowej. Przekłada się to na fakt, iż zastosowanie smugi laserowej ma niewątpliwie szerokie wykorzystanie. Cięcie laserowe można zobaczyć nawet w sektorze, szczególnie metalowym, zbrojeniowym, morskim, lub powietrznym.

Wartości obróbki laserowej


Cięcie laserem, jest to technologia obróbki, jaka stosuje laserową wiązkę wydzielającą ogromną ilość energii w określonym gazie technologicznym na małej powierzchni poszczególnego produktu. Strumień lasera tnie metal z jednej strony, co powoli niszczy produkt z drugiej. Mała ilość dostarczanego ciepła wytwarza małą zmianę oraz małe dysproporcje nawierzchni. Wycinanie laserem przebiega niezwykle precyzyjnie, więc także możliwe jest zdecydowanie większe zastosowanie metalu, aniżeli w pozostałych typach obróbki